Beste leden,

Zoals bij u wellicht al bekend, is sinds kort de algemene verordening gegevensbescherming (AVG ) van toepassing. Deze wetgeving geldt voor de gehele Europese unie. De huidige wetgeving persoonsgegevens vervalt dus.

Het een en ander zal dus gaan veranderen. De AVG staat voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten. Men kan dus niet zomaar persoonsgegevens opslaan c.q. verwerken. Wij als vereniging de Pomerans moeten dus ook aan deze richtlijnen voldoen. Wij hebben nu een Privacy Policy opgesteld, waarin staat te lezen hoe om te gaan met jullie gegevens. In de bijlage is deze Privacy Policy uitgebreid weergegeven. Verder zal deze ook zijn te lezen op onze site.

Als hierover vragen zijn, kunnen jullie je nader wenden aan het bestuur.Verder vragen wij jullie om zelf ook rekening te houden met een ieders privacy.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur B.V. Pomerans