Historie

De Losserse biljartvereniging Pomerans is opgericht in 1928. In het café van Gerrit Jan Schorfhaar aan de Gronausestraat in Losser werd natuurlijk ook veel gekaart. Een gezelligheidsclubje, bestaande uit de heren Berend Nijenhuis, Herman Brilman en Herman Nusmeijer vond dat er naast het kaarten ook tijd moest vrij gemaakt worden werd voor een serieuze vorm van biljarten. Hiermee werd de basis gelegd voor wat nu de biljartvereniging Pomerans is en die onder de naam Krijt op Tijd zijn eerste stappen zette in de georganiseerde biljartwereld. De Losserse Biljart Bond, met als grote animator Herman Nusmeijer. Het is niet voor niets dat bij het clubkampioenschap van deze biljartvereniging nog steeds gespeeld wordt om de Herman Nusmeijer Sr. Beker en dat de familie nog steeds betrokken wordt bij de prijsuitreiking. Gedurende 37 jaar dreef de biljartvereniging Pomerans praktisch alleen op de inzet en het enthousiasme van wijlen Herman Nusmeijer.

Perfecte harmonie

Halverwege de jaren zestig ontstonden er scheurtjes in de Losserse Biljart Bond. Steeds meer verenigingen werden opgeheven en ook de volgens Nusmeijer noodzakelijke aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond deed enkele verenigingen afhaken. Dit was eigenlijk de nekslag voor het Losserse biljarten op dat moment. De Pomerans bleef echter drijven en stond mede door deze koerswijziging aan de vooravond van een ongekende bloeiperiode. Door een perfecte harmonie met de mensen van café Schorfhaar, eerst Dina en Ep en later Gerti en Meine ontstond er mede door de aanpassingen en verbouwingen van het voorcafé ten gunste van de biljartsport een prachtige biljartaccommodatie.

Frisse wind

Volgens de boeken werd pas in 1965 het eerste echte bestuur gekozen. De vereniging Pomerans, met de nadruk op vereniging, is in de jaren zeventig ontstaan. Naast het biljarten werd er veel aandacht besteed aan uitwisselingen. De nabijheid van de vliegbasis Twente werd zichtbaar zowel binnen als buiten de club en de traditionele zaken zoals voetbalwedstrijden, klootschieten en Sinterklaasfeest voor de kinderen werden onderdeel van het verenigingsleven. In één van de naslagwerken welke gelukkig bewaard zijn gebleven werd het op de volgende wijze onder woorden gebracht: “Door enkele bestuurswisselingen waaide er in het begin van de zeventiger jaren een nieuwe frisse wind door de vereniging en kwam de BV Pomerans tot grote bloei, hetgeen resulteerde in een steeds stijgend ledenbestand, waaronder een jeugdafdeling en een seniorenafdeling.”

Bij het vijftig jarig jubileum lieten een aantal sprekers er geen twijfel over bestaan dat de Pomerans een parel is in de keten van de bij de KNBB aangesloten vereniging. De bestuurders die verantwoordelijk waren voor die frisse wind en ook goed begrepen dat in het kader van het mede door de gemeente gestimuleerde jeugd- en seniorenbeleid ook een biljartvereniging een functie kan heben waren: Henk Oosterveld, Ben Veger, Herman Hergink, Jan Oosterveld, Johan Scheffer en Aldert Kreuzberg.

Zo rolt de biljartvereniging Pomerans de jaren tachtig en negentig in. De in 1978 opgerichte seniorenafdeling komt onder leiding van Piet van Huizen tot ongekende bloei en het jaarlijkse toernooi om de Schorfhaarbeker, altijd zo rond de Kerstdagen gespeeld zijn voor deze senioren ongekende hoogtepunten. Vooral de verloting onder leiding van spreekstalmeester Theo Steenvoorden spreekt velen nog steeds tot de verbeelding. Helaas zou diezelfde Schorfhaarbeker het breekpunt worden voor en definitieve afscheiding. Een verschil van inzicht in de financiën. Dit was in 1996.
In 1983 begint ook de jeugdopleiding zijn vruchten af te werpen en kunnen we de eerste  kampioen van Nederland begroeten: Peter de Groot. Hij werd in Neede kampioen van Nederland bij de jeugd in de zesde klasse libre klein.

Bij de viering van het 60 jarig bestaan in 1988 werd Herman Hergink koninklijk onderscheiden en werd Ben Veger voor zijn vele verdiensten voor de biljartsport benoemd tot lid van verdienste. Mede op zijn initiatief is door middel van de oprichting van een Lossers Biljarttoernooi onder de naam De Grote Prijs van Losser het biljarten in breder verband weer opnieuw op de kaart gezet en is het Losserse biljarten zeer goed vertegenwoordigd binnen het district Twente.

Nieuwe locatie

In 2001 komt de vereniging in een moeilijk vaarwater. Door omstandigheden moet de eigenaar van Cafe Schorfhaar zijn zaak van de hand doen en moet de BV Pomerans op zoek naar een andere lokaliteit. Door de onderlinge band en haar sterke biljartwortels heeft de Pomerans dit samen met de eigenaar van Grand cafe Smit goed opgepakt en hadden we wederom een fijne biljartlokatie waar elk jaar meerdere finales werden gespeeld, met tevens elk jaar een NK in diverse klasses. In deze locatie is tevens de basis gelegd voor de tweede Nederlandse titel binnen onze vereniging. In het voor de Pomerans topseizoen 2013/14 behaalde Frank Wegman de Nederlandse Titel in de hoofdklasse libre en werd het eigen Pomerans kaderteam via winst in de halve finale derde op het Nederlandse Kampioenschap kader. Beide prestaties leverden de titel van resp. sportman en sportploeg van de Gemeente Losser op.

In het jaar 2008 werd het tachtigjarig jubileum gevierd met als hoogtepunt de Koninklijke Onderscheiding voor Ben Veger voor zijn vele werk voor het biljarten en inzet voor andere sociale activiteiten.
Ook bij Grand cafe Smit organiseerde de Pomerans nieuwjaarsrecepties , jaarfeesten etc. voor haar leden en werd er jaarlijks gestreden om de H. Nusmeijer Sr. beker. Sinds het seizoen 2014/15 is dit uitgebreid met het teamkampioenschap om de Smit beker.
Over de laatste jaren zijn er geen opzienbarende sportieve prestaties te melden en kabbelde de verenigingrustig verder.

Doordat ook bij de Pomerans de vergrijzing zijn intrede deed en meerdere leden gedwongen moesten stoppen met biljarten of kwamen te overlijden, met name Herman Hergink en Herman Nusmijer, en daarnaast het rookverbod haar intrede deed werd het café bezoek bij Smit steeds minder. Dat daarnaast ook de nieuwbouw van het Hotel geen werkelijkheid meer werd, deed de eigenaar besluiten zijn beleid aan te passen. Speerpunten werd de ambachtelijke markt op het plein voor het café, feesten en partijen en door het geheel nieuwe terras het toerisme en daardoor de uitbreiding van het restaurant gebeuren.

Door deze ontwikkelingen werd het voor de Pomerans steeds moeilijker het competitieschema te kunnen volgen en was er minder plaats voor de organisatie van andere evenementen als finales etc.
In het seizoen 2016/2017 kwam dit nog eens pijnlijk naar voren en hebben we in overleg met cafe Smit besloten uit te zien naar weer een andere locatie, welke we gevonden hebben in Cafe Heijdemann in Losser. Omdat hier vroeger ook al werd gespeeld binnen de KNBB en de eigenaar weer wat meer aan het cafe gebeuren wilde toevoegen was de deal snel gemaakt.

In sneltrein vaart werd een tweede biljart geplaatst en de lokaliteit aangepast met diverse attributen van de Pomerans.
Ter kennismaking is er een introductie-avond voor alle leden met partners georganiseerd en zien we de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.
Ook kunnen we in deze nieuwe lokaliteit wederom de diverse finales organiseren.

Zowel in de avond als middag competitie is er nog ruimte te over en kunnen belangstellenden zich aanmelden als lid van onze Pomerans.